PBE 13/2 – Bùa lợi Rồng mới, điều chỉnh lại các Tướng, Trang bị, Ngọc

 Cân bằng game:

LƯU Ý: Tất cả những thay đổi này đều là thử nghiệm, đừng kỳ vọng quá nhiều vì nó có thể sẽ được chỉnh sửa lại hoặc hủy bỏ.

Tướng

  Evelynn:

 Quất Roi (E):

- Sát thương cường hóa tăng từ 85/105/125/145/165 lên 95/115/135/155/175.

  Gangplank:

 Thùng Thuốc Súng (E):

- Thời gian tồn tại giảm từ 40 xuống 25.

  Gnar:

 GNAR!!! (R):

- [Loại bỏ] Không còn nội tại giảm thời gian hồi Boomerang.

- Tỉ lệ STVL kích hoạt hoàn trả từ 100% xuống 20%.

- Tỉ lệ SMPT kích hoạt hoàn trả từ 100% xuống 50%.

  Kog'Maw:

 Cao Xạ Ma Pháp (W):

- Sát thương phép cộng thêm tăng từ 3/3,5/4/4,5/5% lên 3/3,75/4,5/5,25/6%.

  Ornn:

 Thổi Bể (W):

- Sát thương theo phần trăm máu tăng từ 10/11,5/13/14,5/16% lên 12/13/14/15/16%.

  Rengar:

 Tàn Ác (Q):

- Sát thương kích hoạt giảm từ 30/60/90/120/150 xuống 20/58/80/110/140.

- Tỉ lệ tổng STVL thay đổi từ 100/105/110/115/120% thành 110% tại mọi cấp.

- Tỉ lệ tổng STVL cường hóa giảm từ 135% xuống 130%.

  Talon:

- Giáp cơ bản tăng từ 29 lên 30.

- Kháng phép cơ bản giảm từ 42 xuống 39.

 Sát Thủ Vô Hình (R):

- Hoàn trả mọi thay đổi.

Trang bị

 Búa Băng:

- Làm chậm của tướng đánh xa giảm từ 30% xuống 15%.

[Chưa có ảnh]

 Oblivion Orb:

(Đây là trang bị mới)

- Đổi tên từ Ominous Orb thành Oblivion Orb.

Ngọc bổ trợ
[Chưa có ảnh]

 Time Warp Tonic:

(tạm dịch: Bẻ Cong Thời Gian)

[Cảm Hứng hàng 4, ngọc mới]

- Nay tác dụng được với Bánh Quy.

[Chưa có ảnh]

 Bone Plating:

(tạm dịch: Mạ Xương???)

[Kiên Định hàng 2, ngọc mới]

- Giảm sát thương thay đổi từ [15-35 (+1% máu cộng thêm của bạn)] thành [20-50].

  Áp Đảo:

- Thưởng kết hợp với Chuẩn Xác thay đổi từ [+5 STVL hoặc +9 SMPT, thích ứng, +9% tốc độ đánh] thành [+8 STVL hoặc +13 SMPT, thích ứng, +5.5% tốc độ đánh].

  Pháp Thuật:

- Thưởng kết hợp với Chuẩn Xác thay đổi từ [+6 STVL hoặc +10 SMPT, thích ứng, +9% tốc độ đánh] thành [+8 STVL hoặc +14 SMPT, thích ứng, +5.5% tốc độ đánh].

Rừng

 Đồ Long:

- Bổ sung thêm "Giết nhiều Rồng Ngàn Tuổi sẽ cường hóa các hiệu ứng và Dấu Ấn Rồng Thiêng".

 [Mới] Dấu Ấn Rồng Thiêng Cường Hóa:

- "Khi gây sát thương lên các đơn vị không phải trụ, đơn vị này gây Sát thương Chuẩn trong 3 giây bằng với 90 (+60 mỗi điểm Rồng Nguyên Tố). Đồng thời tăng gấp đôi tác dụng của các bùa Đồ Long và Dấu Ấn Rồng Thiêng".

(Visited 3401 times, 1 visits today)

Bài viết khác