Bảng Ngọc Tái tổ Hợp cho TOP mùa 8 của Cao Thủ!

Bảng ngọc tái tổ hợp là một trong những chiếc chìa khóa dẫn đến chiến thắng cho bạn mùa 8. Nếu bạn là một người chơi đường trên thì những bảng ngọc dưới đầy là sẽ giúp cho bạn rất nhiều.

Bảng ngọc tái tổ hợp hệ Chuẩn Xác cho tướng đường trên:

Bảng ngọc tái tổ hợp: Camile

Bảng ngọc tái tổ hợp Camile với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Gnar - H2K Odoamne

Bảng ngọc tái tổ hợp Gnar với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Irelia - Wickd

Bảng ngọc tái tổ hợp Irelia với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Kiên Định"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Jax - IM AmazingJ

Bảng ngọc tái tổ hợp Jax với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Kayle

Bảng ngọc tái tổ hợp Kayle với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Renekton - JAG SoHwan

Bảng ngọc tái tổ hợp Renekton với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Tryndamere

Bảng ngọc tái tổ hợp Tryndamere với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Urgot

Bảng ngọc tái tổ hợp Urgot với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Yasuo 

Bảng ngọc tái tổ hợp Yasuo với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Kiên Định"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Yorick - AFS Kramer

Bảng ngọc tái tổ hợp Yorick với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng ngọc tái tổ hợp hệ Áp Đảo cho tướng đường trên:

 Bảng ngọc tái tổ hợp: Jayce - KT Smeb

Bảng ngọc tái tổ hợp Jayce với nhánh chính "Áp Đảo" và nhánh phụ "Cảm Hứng"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Kennen - JAG SoHwan

Bảng ngọc tái tổ hợp Kennen với nhánh chính "Áp Đảo" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Quinn - TL Lourlo

Bảng ngọc tái tổ hợp Quinn với nhánh chính "Áp Đảo" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng ngọc tái tổ hợp hệ Pháp Thuật cho tướng đường trên:

Bảng ngọc tái tổ hợp: Kennen - AFS MaRin

Bảng ngọc tái tổ hợp Kennen với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Lissandra - Tuyển thủ bán chuyên – Eika

Bảng ngọc tái tổ hợp Lissandra với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Cảm Hứng"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Nasus - S04 Memento

Bảng ngọc tái tổ hợp Nasus với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Kiên Định"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Pantheon - EEW Helper

Bảng ngọc tái tổ hợp Pantheon với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Riven - Cựu tuyển thủ – wingsofdeathx

Bảng ngọc tái tổ hợp Riven với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Rumble - DFX Dyrus

Bảng ngọc tái tổ hợp Rumble với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Cảm Hứng"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Rumble - AFS MaRin

Bảng ngọc tái tổ hợp Rumble với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Cảm Hứng"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Singed - C9 Impact

Bảng ngọc tái tổ hợp Singed với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Kiên Định"

Bảng ngọc tái tổ hợp hệ Kiên Định cho tướng đường trên:

Bảng ngọc tái tổ hợp: Cho'Gath - JAG SoHwan

Bảng ngọc tái tổ hợp Cho'Gath với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Darius - MSF PowerOfEvil

Bảng ngọc tái tổ hợp Darius với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Ekko - TL Lourlo

Bảng ngọc tái tổ hợp Ekko với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Fiora - CLG Darshan

Bảng ngọc tái tổ hợp Fiora với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Galio 

Bảng ngọc tái tổ hợp Galio với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Kled - DFX Dyrus

Bảng ngọc tái tổ hợp Kled với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Cảm Hứng"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Malphite - AFS MaRin

Bảng ngọc tái tổ hợp Malphite với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Maokai

Bảng ngọc tái tổ hợp Maokai với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Cảm Hứng"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Nautilus - TL Lourlo

Bảng ngọc tái tổ hợp Nautilus với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Ornn - AFS MaRin

Bảng ngọc tái tổ hợp Ornn với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Cảm Hứng"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Poppy - P1 Meteos

Bảng ngọc tái tổ hợp Poppy với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Cảm Hứng"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Shen - H2K Odoamne

Bảng ngọc tái tổ hợp Shen với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Sion

Bảng ngọc tái tổ hợp Sion với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Chuẩn Xác"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Trundle - TL Lourlo

Bảng ngọc tái tổ hợp Trundle với nhánh chính "Kiên Định" và nhánh phụ "Chuẩn Xác"

Bảng ngọc tái tổ hợp hệ Cảm Hứng cho tướng đường trên:

Bảng ngọc tái tổ hợp: Gankplank - CLG Darshan

Bảng ngọc tái tổ hợp Gankplank với nhánh chính "Cảm Hứng" và nhánh phụ "Kiên Định"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Illaoi - UOL Vizicsacsi


Bảng ngọc tái tổ hợp Illaoi với nhánh chính "Cảm Hứng" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng ngọc tái tổ hợp: Teemo

Bảng ngọc tái tổ hợp Teemo với nhánh chính "Cảm Hứng" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

(Visited 5869 times, 101 visits today)

Bài viết khác