Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp cho AP mùa 8 của Cao Thủ!

Nếu bạn là một người yêu thích chơi ở Mid và các tướng AP nhưng lại đang bối rối trong cách nâng Ngọc Tái Tổ Hợp, hãy cùng xem qua tất cả bảng ngọc tái tổ hợp cho tướng AP của các cao thủ thế giới trong tiền mùa giải 2018 tại đây nhé!

BẢNG NGỌC TÁI TỔ HỢP HỆ PHÁP THUẬT CHO TƯỚNG AP MÙA 8:

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Aurelion Sol - Maxlore

4-ngoc-tai-to-hop-cho-aurelion

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Aurelion Sol với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Áp Đảo "

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Azir - Kuzan

4-ngoc-tai-to-hop-cho-azir

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Azir với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Chuẩn Xác "

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Cassiopeia - Besty

4-ngoc-tai-to-hop-cho-cassiopeia

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Cassiopeia với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Chuẩn Xác "

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Ekko - AmazingJ

4-ngoc-tai-to-hop-cho-ekko

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Ekko với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Áp Đảo "

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Heimerdinger - Omni

4-ngoc-tai-to-hop-cho-hei

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Heimerdinger với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Kiên Định "

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Karthus - Cris

4-ngoc-tai-to-hop-cho-karthus-cris

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Karthus với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Cảm Hứng"

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Kassadin - Blanc

4-ngoc-tai-to-hop-cho-kass

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Kassadin với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Cảm Hứng"

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Lux

4-ngoc-tai-to-hop-cho-lux-2

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Lux với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Cảm Hứng"

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Malzahar

4-ngoc-tai-to-hop-cho-malzahar

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Malzahar với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Cảm Hứng"

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Morgana

4-ngoc-tai-to-hop-cho-mor

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Morgana với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Cảm Hứng"

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Singed - Impact

4-ngoc-tai-to-hop-cho-singed

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Singed với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Kiên Định"

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Taliyah - Pobelter

4-ngoc-tai-to-hop-cho-taliyah

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Taliyah với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Áp Đảo"

 Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Talon - Pobelter

4-ngoc-tai-to-hop-cho-talon-2

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Talon với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Áp Đảo"

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho TF - Eika

4-ngoc-tai-to-hop-cho-tf

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Twisted Fate với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Cảm Hứng"

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Viktor - Kuro

4-ngoc-tai-to-hop-cho-viktor

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Viktor với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Cảm Hứng"

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Xerath - Cepted

4-ngoc-tai-to-hop-cho-xerath-1

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp cho Xerath với nhánh ngọc chính là " Pháp Thuật " và nhánh phụ là " Chuẩn Xác"

(Visited 733 times, 23 visits today)

Bài viết khác