Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp cho AD mùa 8 của cao thủ

Sau bảng cập nhật vừa qua, ngọc tái tổ hợp là một chìa khóa dẫn đến chiến thắng cho người chơi vào thời điểm hiện tại. Nếu bạn là một người thích chơi AD thì những bảng ngọc dưới đây sẽ giúp cho bạn rất nhiều

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp hệ Chuẩn Xác cho AD:

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Ashe

3-ngoc-tai-to-hop-ashe

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Ashe với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Caitlyn - LZ Pray

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Caitlyn với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Draven - P1 Arrow

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Draven với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Jinx - DFX Imaqtpie

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Jinx với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ ""

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Kalista - DFX Imaqtpie

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Kalista với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Phápt Thuật"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Kennen - P1 Arrow

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Kennen với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Cảm Hứng"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Kog'Maw - BBQ Ghost

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Kog'Maw với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Lucian - AFS Kramer

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Lucian với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Sivir

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Sivir với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Tristana - P1 Arrow

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Tristana với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Twitch - EDG Zet

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Twitch với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Urgot - C9 Sneaky

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Urgot với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Varus - RED brTT

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Varus với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Vayne - JAG SoHwan

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Vayne với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Xayah - TSM Doublelift

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Xayah với nhánh chính "Chuẩn Xác" và nhánh phụ "Pháp Thuật"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp hệ Phép Thuật cho AD:

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Jhin - DFX Imaqtpie

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Jhin với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Áp Đảo"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Miss Fortune - AFS Kramer

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Miss Fortune với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Chuẩn Xác"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Ziggs - LZ PraY

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Ziggs với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Cảm Hứng"

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp hệ Cảm Hứng cho AD:

Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp: Ezreal - FLY WildTurtle

Bảng ngọc tái tổ hợp dành cho Ezreal với nhánh chính "Pháp Thuật" và nhánh phụ "Chuẩn Xác"

(Visited 11145 times, 277 visits today)

Bài viết khác